Periférne centrá

Projekt Periférne Centrá je umelecká stratégia snažiaca sa o decentralizovanie kultúrneho diania a profesionálnych umeleckých aktivít. Kunstdorf /Kultúrna dedina/ –  je laboratórium súčasnej kultúrny na vidieku. Prevádzkujeme ho v obci Dúbravica (na strednom Slovensku – Severnom Podpoľaní). Pojem / koncept je inšpirovaný nemeckým pojmom Kunsthalle, ktorý predstavuje zaužívanú mestskú platformu pre prezentáciu súčasného umenia. Aj v niektorých slovenských mestách v tomto období vznikajú prvé Haly umenia. V tomto smere Kunstdorf predstavuje vidiecku alternatívu ako otvorený pomyselný aj fyzický priestor pre prezentáciu a tvorbu umenia a súčasnej kultúry. Od roku 2011 v Dúbravici pravidelne hosťujeme umelcov pracujúcich na špecifických zadaniach v miestnej destinácii.