Intervencie

Kreatívny lab – kreatívna mládež
Ľudia z rodu rómov

Podujatie Intervencie 2016 je 5. ročník sympózia, ktorého hlavným cieľom je kreatívnym spôsobom pracovať s verejným priestorom mesta Trebišov. Primárnou snahou podujatia, nie je estetizovať alebo skrášľovať urbánny priestor. V tomto prípade umenie a výtvarná tvorba je nástrojom skúmania povahy verejného priestoru, jeho kvalít, špecifík, daností a možností. Do istej miery je to projekt občianskeho aktivizmu, uzurpácie si práva zaujať verejný priestor, na ktorý majú všetci občania nespochybniteľný nárok.

Intervencie sú teda niečo ako výtvarné laboratórium, ktoré by malo poskytnúť priestor pre slobodnú tvorbu vo svojom koncepte zameranú na konkrétne problémy mesta, vzťahu verejné-súkromné priestranstvá, postavenie umeleckých artefaktov vo verejnom priestore, využívanie verejného priestoru obyvateľmi, ich návyky vo vzťahu k verejnému priestoru, budovám a pod.

Hlavnou témou pre rok 2016 je KOMUNIKÁCIA, v zmysle fyzickom (cesty, cestičky, chodníky, inžinierske a dátové siete), ale aj v zmysle prenosu informácie medzi ľuďmi, medzi priestorom a človekom a naopak. Okrem prezentácie súčasného umenia tak podujatie poukazuje na niektoré problémové momenty súčasnej spoločnosti a jazykom výtvarného umenia upriamuje pozornosť na konkrétne nedostatky vo verejnom priestore.

Tento rok sa počas sympózia predstavili šiesti výtvarný umelci. Michal Murin patrí k renomovaným intermediálnym autorom strednej generácie. Ďalej sú to autori mladšej generácie Zora Varcholová a Hana Hutníková. Predstavili sa takisto intermediálni umelci a členovia združenia TRAKT (Lukáš Matejka, Štefan Oliš a Pavol Soukal). Podujatie prebiehalo na uliciach, námestiach, v parku a na iných verejných priestranstvách mesta Trebišov. Ďalším dôležitým miestom je galéria – budova bývalej výmenníkovej stanice Nová Koniareň /priestor pre súčasné umenie/, ktorá poskytla výtvarníkom zázemie a bola tiež centrom sprievodných aktivít počas celého týždňa. Tie začali utorkovou (16.8.) inštaláciou sôch mladých slovenských sochárov pred galériou Koniareň. Večerný program bol venovaný premietaniu videí a filmov s výtvarnou tématikou v priestore galérie. V stredu (17.8.) prebehla v bare Spektro moderovaná diskusia. Na diskusii predstavili svoje názory na výtvarné umenie a jeho úlohu vo verejnom priestore autori rôznych iniciatív, ktoré prispievajú k skultúrňovaniu verejného priestoru (Ján Gálik – KLUB, Nina Šošková – Outdoor gallery a Medzicentrum, Samo Čarnoky – Neona a Andrej Poliak z Periférnych centier). Týždeň plný výtvarných aktivít pokračoval workshopom grafickej tvorby a tradičných grafických techník určenom pre verejnosť. Vo štvrtok (19.8.) realizovali umelci Lukáš Matejka a Štefan Oliš v rómskej osade balančno – meditačný Nórsky gepark. Následne vo štvrtok po zotmení a v piatok (20.8.) hneď po vernisáži výstavy Hany Hutníkovej v galérii Koniareň uzatvorila sprievodný program Intervenčná párty, na ktorej sa predstavil interaktívny vizuálny projekt z dielne TRAKTu digitálne graffiti. Podujatie Intervencie 2016 vyvrcholilo v sobotu (20.8.) kolektívnymi komentovanými prehliadkami na bicykloch.

Reportáž od Lívii Godolovej RTVS – Rádio Regina nájdete na nasledujúcom odkaze.