Digitálne graffiti

Cinematik VJ
Videomapping v Gelnici

Netradičný projekt pre širokú verejnosť Digitálne graffiti (sleduj reportáž TV Markíza) sa intermediálny umelci Pavol Soukal, Štefan Oliš a Lukáš Matejka rozhodli realizovať na základe potreby priniesť trendy súčasného výtvarného umenia, medzi širokú verejnosť a najmä mladých ľudí v Trenčíne. Reagujeme na vyhlásenie OSN pre rok 2015 ako Medzinárodný rok svetla. Občianske združenie TRAKT, ktorého sú umelci zároveň členmi, má jednu z hlavných priorít rozvoj kultúry, súčasného umenia s dôrazom na digitálne média. Cieľ TRAKTu je prepájanie lokálneho kontextu mesta Trenčín s celoslovenským i medzinárodným kontextom. Dôležitú úlohu v tomto procese zohráva participácia mladých ľudí a študentov, ktorí sú priamo zapojený do procesu tvorby projektov i jeho koncepcie a samozrejme realizácie. Aktívne sa tak podieľajú mladí ľudia a študenti na tvorbe kreatívnych aktivít a získavajú cenné skúsenosti a know – how.

Podobne je to aj v tomto projekte, kde po prvý krát mladý študent pochádzajúci z Trenčína Pavol Soukal (TRAKT) je hlavný organizátor a tvorca projektu. Zámerom projektu digitálne graffiti je, aby mladá generácia hravo a interaktívne spoznávala formy nekonvenčného umenia a prijala ich ako alternatívu k pop kultúre a konzumnému spôsobu trávenia voľného času. Cítime silnú potrebu realizovať projekty súvisiace s digitálnymi médiami, svetlom a interakciou. Chceme nadväzovať na aktuálne trendy v súčasnom výtvarnom umení práve v Trenčíne, kde je kultúra pomerne slabo rozvinutá a založená predovšetkým na tradičných formách (ktoré sú žiaľ, často pre mládež v meste neatraktívne). Tradičná kultúra bezpochyby patrí do mesta, no nezaujme všetky vekové kategórie a cieľové skupiny. Graffiti sú súčasťou mestskej sub-kultúry už dlhé roky. Z tohto dôvodu vznikol nápad realizovať graffiti v digitálno-svetelnej podobe. Vzniká tak priestor pre umeleckú realizáciu bez poškodzovania cudzieho majetku, či zložitých byrokratických povolení.

Dizajnové spreje vyrobené cez 3D tlač, majú namiesto farbiva malý LED indikátor. Sú sledované nenápadným kamerovým systémom, ktorý dovoľuje interaktívne vytvárať presný farebný svetelný obraz. Ten sa projektuje na fasádu budovy. Sám divák sa tak stáva umelcom – kreatívnym tvorcom, keď kreslí, maľuje, sprejuje na budovy. Graffiti neodmysliteľne patrí ku koloritu mestského prostredia či už v pozitívnej alebo negatívnej podobe. Digitálne graffiti posúva tento druh umenia do svetelnej procesuálnej podoby. Tento spôsob dovoľuje vytvárať neobvykle veľkoplošné maľby, dokonca na miestach, kde sa nedostane ani ten najskúsenejší „writer“. Projekt tvorí pre mládež možnosť maľovať na budovy i pamiatky beztrestne a tým vytvárať umelecké diela vo verejnom priestore. Otvára sa zároveň diskusia o nových technológiách, hernom priemysle i problematike súčasného umenia. Autori nenechali nič na náhodu a oslovili aj profesionálnych „graffiti“ umelcov, ktorí sa témou graffiti zaoberajú kontinuálne. Predovšetkým Rastislav Nomad Jakúbek, ktorý je legendou na Slovensku v tomto obore.

Cieľom projektu je kultúrne zaktivizovať a zároveň interaktívne prepojiť mládež a vytvoriť pocit spoluúčasti. Propagáciu a netradičné formy umenia vyzdvihujeme práve z dôvodu častej apatie mládeže a jej nezáujmu. Na druhú stranu sú projekty blízke práve mladej generácií, ktorá je denne obklopená digitálnymi médiami.

Autori: Pavol Soukal, Štefan Oliš a Lukáš Matejka
Projekt zastrešuje: TRAKT a Asociácia kreatívcov
Projekt sa realizuje s finančnou podporou mesta Trenčín.

Realizácia: piatok, 18. septembra 2015 od 20:00 a 24. septembra 2015 od 20:00
Miesto konania eventu: Námestie bývalej jamy (exteriér pred ODA) a budova kotolne (ul. Staničná) – Trenčín