Inter intra

The Last Anniversary predstavenie
Interaktivita v umení a dizajne

V termíne 16. – 17. novembra 2014 sa uskutočnila neformálna konferencia Inter Intra. Priestory divadelného štúdia Divadla DRAK v Hradci Králové (Česká republika) poslúžili ako výborné miesto na „setkani“ viacerích odborníkov, pedagógov, teoretikov, divadelníkov a výtvarníkov z Českej republiky. TRAKT zastupoval Mgr. art. Lukáš Matejka ako jediný zástupca organizácie zo Slovenska.
 
Hlavné témy konferencie boli interaktivita, oscilácia pedagogiky a umenia, inštalácie a zážitkové výstavy, živé umenie a jeho priamy dopad atď. Účastníci otvorili vo vzájomnej diskusii viacero zaujimavých oblastí, ktoré boli často popretkávané pozitívnymi i negatívnymi skúsenosťami. Vyústením konferencie sa stala problematika interaktivity. Konferencia mala svoje druhé pokračovanie v Písku.
 
Podujatie organizačne pripravili Václav Kinský, Tomáš Žižka a Dominika Špalková v spolupráci s Divadlom DRAK a Medzinárodním inštitútom figurálneho divadla.