Kríza, mapovanie mysle

Diskusia Youth Peace Advocacy
Zelené srdcia
Dátum: 26/07/2014 - 29/07/2014
Rok: 2014
Mesto: Bialystok
Tagy: diskusia , fotografia , myšlienkové mapy , workshop
Spolupráca:
Súkromné: Michaela Bottková
Linda Van Dalen
Marek Šalata

TRAKT sa posledný júlový (26. – 29. 7. 2014) víkend vydal ako jedno z partnerských organizácií do Bialystoku v Poľsku, aby sa v rámci workshopu Crisis in mind mapping stretol s ďalšími profesionálnymi fotografmi z Čiech, Poľska a Maďarska a spoločne počas štyroch dní predebatovali otázky krízy a využitia techniky mind mappingu v experimentálnej a dokumentárnej fotografii. V umeleckom zastúpení Michaely Bottkovej (TRAKT), Lindy van Dalen a Mareka Šatalu bude TRAKT v najbližších týždňoch pracovať na online platforme založenej na princípe myšlienkových máp. Výsledkom projektu by mala byť jedna spoločná fotografická interaktívna mapa, do ktorej budú môcť všetci 12 účastníci neustále pridávať nové fotografie, takže mapa bude neustále narastať.