myšlienkové mapy

Mapovanie mysle je vysoko efektívny spôsob získavania informácií vo vašom mozgu. Mapovanie mysle je kreatívny a logický prostriedok na zaznamenávanie poznámok a vytváranie poznámok, ktorý doslova „mapuje“ vaše nápady.

23. novembra 2015

Kríza, mapovanie mysle

TRAKT sa posledný júlový (26. – 29. 7. 2014) víkend vydal ako jedno z partnerských organizácií do Bialystoku v Poľsku, aby sa v rámci workshopu Crisis […]