Zelené srdcia

Kríza, mapovanie mysle
Ochutnávka V.
Dátum: 05/08/2014 - 25/08/2014
Rok: 2014
Mesto: Arles Miramas Saint Rémy de Provence
Tagy: mládež , výskum a vývoj , výtvarné umenie , workshop
Spolupráca:
Miriama Kardošová
Štefan Oliš
Matej Ivan
Linda Van Dalen
Chris Kirchnerová
Adam Slezák
Lucia Moravčíková
Vladimíra Hradecká
Paula Ďurinová

V auguste sa TRAKT v zastúpení Štefana Oliša a ďalších účastníkov (Matej Ivan, Linda Van Dalen, Chris Kirchnerová, Adam Slezák, Lucia Moravčíková, Vladimíra Hradecká, Paula Ďurinová) zúčastnil medzinárodného workshopu vo Francúzsku. Od 5. 8. – 25. 8. 2014 sa v malebnom mestečku Miramas neďaleko Marseille, pracovalo na niekoľkých predstaveniach. Projekt, do ktorého sa zapojili, Francúzi, Nemci, Slováci, Bulhari, Turci, Taliani a skupinka z ostrova Martinique, pracovali na niekoľkých vystúpeniach pozostávajúcich predovšetkým z tanca, divadla a spevu. Predstavenia boli pretkané výtvarným umením, ktoré zastrešovala predovšetkým slovenská skupina. Celková téma workshopu bola nazvaná Green heart, no výstupy boli oveľa voľnejšie a nedržali sa striktne ekologickej tématiky. Predstavení bolo niekoľko a okrem Miramas sa konalo vystúpenie v Arles a v Saint Rémy. V projekte, ktorý prebehol 15. 8. 2014 v Miramas bola zapojená aj ďalšia päťdesiatčlenná skupina mládežníkov. Celkovo teda vystúpilo okolo sto ľudí z desiatich krajín sveta. Celý projekt zastrešovala a organizovala nezisková organizácia CYME s ktorou TRAKT spolupracuje aj v iných projektoch. Okrem kultúry projekt podporoval medzinárodnú spoluprácu, výmenu kontaktov a skúseností, čo sa do veľkej miery podarilo naplniť.