Život nie je zebra

Labyrint sveta a ráj srdca
Festival Maska
Život nie je zebra je nový projekt pripravovaný Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Svojou koncepciou je zameraný na prípravu, propagáciu a realizáciu dvojtýždňovej výstavy neziskových organizácií celého Trenčianskeho samosprávneho kraja. Projekt je spájaný nielen so samotnou výstavou, ale hlavne s celou radou workshopov a sprievodných akcií ako pre laickú, tak pre odbornú verejnosť. 30 aktívnych neziskových organizácii, medzi nimi aj TRAKT, trenčianskeho regiónu tak dostálo unikátnu príležitosť predstaviť svoju činnosť širokej verejnosti a tým zvýrazniť a poukázať na dôležitosť neziskového sektora medzi nami, naprieč súčasnou spoločnosťou.
 
Výstava bola zahájená vernisážou, v rámci ktorej jednotlivé organizácie predstavili kľúčové prvky svojich činností, aktivít, ale aj konkrétne výrobky produkované napríklad chránenými dielňami. Súčasťou tohto programu vernisáže bola aj kultúrna vložka, ktorá je plne v rukách samotných organizácií. Názov projektu je príznačný problematike – lebo život nie je ani zďaleka čiernobiely, je však potreba pomáhať tam, kam ešte žiara farieb nedosiahla.
 
Koncept projektu je unikátny a špecifický. Cezhraničná spolupráca s Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne a spoločná práca s českými kolegami na realizácii výstavy Život nie je zebra umožnila návštevníkom spoznať aktivity neziskového sektora i v tomto zdanlivo vzdialenom kraji. Aktivity projektu tak prebiehali koordinovane v Trenčianskom aj Zlínskom kraji. Samotná výstava putovala po 14 dňoch zo Zlínskeho kraja do Trenčianskeho kraja. TRAKT sa prezentoval v rámci výstavného panelu. VIac o projekte sa dozviete TU.