New media art & Digital art meeting point

Multiplace.tv
7sedem dotykov

Kultúra zohráva dôležitú úlohu pri ekonomickom, sociálnom ako aj environmentálnom rozvoji krajiny. Predstavuje veľmi dôležitý a rozmanitý sektor, ktorý v sebe nesie veľký potenciál, ktorý sa ešte zvýšil príchodom nových médií. Čoraz častejšie sa realizujú projekty v oblasti nových médií, ktoré umožňujú výmenu skúseností a otvárajú diskusiu na medzinárodnej úrovni. Jednou z možností podpory týchto projektov je aj program Kultúra. Program za posledné roky podporil viacero projektov týkajúcich sa nových médií, do ktorých boli zapojení aj slovenskí partneri (festival Multiplace, Remake, Atrakt Art, galéria SPACE, Col – me/Collaborative media expedition). Aj preto je konferencia – New media art & digital art meeting point zameraná na prezentáciu aktivít realizovaných v oblasti nových médií za posledných desať rokov. Jej snahou je prepojiť diverzifikované neakademické aktivity a akademické pracoviská a vytvoriť tak priestor na stretnutie osobností a reprezentantov inštitúcií edukačného, kultúrneho ale aj sociologického prostredia pôsobiacich vo sfére digitálnych médií. Konferencia chce umožniť prezentáciu autorských projektov, aktivít, vízií, kritických komentárov a celkovo problémových okruhov tohto segmentu kultúry a umenia. Cieľom stretnutia je otvoriť diskusiu o výhľadových možnostiach a o využití aktívneho potenciálu tejto oblasti, inšpirovať sa skúsenosťami zo zahraničia a zároveň hľadať odpoveď na otázku: „Čo ďalej? – Existuje spoločný bod o ktorom sa dá hovoriť?“

 
MONOSKOP databáza osobností a udalostí nových médií v umení a kultúre
http://www.burundi.sk/monoskop/index.php/Slovakia
http://www.burundi.sk/monoskop/index.php/Bratislava
IDM.NET.DATA http://idm.aku.sk
PROGRESSBAR http://www.progressbar.sk/
REMAKE, http://remakeme.eu/
MULTIPLACE Festival http://multiplace.org/blog/?p=135
ROVART GALLERY http://www.rovart.com/sknew
VIDEOMATCH http://videoartmatch.com/
HOTDOCK GALLERY http://www.hotdock.sk
… a množstvo iných
 
Organizačný tím:
Natália Urblíková/ KKB Slovensko
Daria Chriašteľová/ KKB Slovensko
Michal Murin/Platforma DigiVAF(ex)
 
NEW MEDIA ART & DIGITAL ART MEETING POINT
Analóg vs Digitál vs Analóg & Digitál
 
Organizuje: KULTÚRNY KONTAKTNÝ BOD, Bratislava v spolupráci s Platformou DigiVAF(ex)
 
Moderuje: Omar Mirza a Michal Murin
 
Miesto konania: A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru, Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava
Dátum: 18.5.2011
Čas: 10.00 hod – 17.00 hod.