Light camp

O vodníkovi Valentínovi
Diskusia Youth Peace Advocacy
Dátum: 15/07/2014 - 20/07/2014
Rok: 2014
Mesto: Trebišov
Tagy: intervencia , kemp , múzeum , park , prezentácia , súčasné umenie , svetelné umenie , verejný priestor , workshop
Spolupráca:
Koniareň
Lukáš Matejka
Pavol Soukal
Štefan Oliš
Michal Murin
Boris Vaitovič
Stanislav Piatrik
Juraj Sasák
Peter Valiska-Timečko
Branislav Zurko
Peter Kalmus
Tomáš Žižka
Peter Králik
Veronika Uramová
Matúš Astrab
Martin Hreha

Light camp 15. – 20. júla 2014 v Trebišove úspešne predstavil svoj nultý ročník. Jedná sa o umelecké sympózium zamerané na svetelné a intermediálne umenie vo verejnom priestore mestského parku v Trebišove. Projekt koncipovaný pre kultúrny priestor Koniareň – priestor pre súčasné umenie sa sústreďuje na priblíženie kultúrneho centra do prírodného prostredia trebišovského mestského parku formou sociálnych intervencií, v ktorých môžu zúčastnení autori využiť stratégie svetelného umenia, nových médií a intermédií, site-specific stratégií, soundartu a pod.

Zámerom projektu, ktoré pripravili Branislav Zurko a Peter Valiska-Timečko (obaja OZ KONTEXT) bolo vytvoriť diela, ktoré by reagovali priamo na miestne špecifické prostredia parku (jeden z najrozsiahlejších lesoparkov v strednej Európe) a jeho okolia (site-specific art), alebo tematicky odkazovali na priamy vzťah mestského vs. prírodného prostredia (organické – anorganické, prírodné – technologické). Ako lektori sa predstavili Michal Murin (FVU AU Banská Bystrica a FU TU Košice), Tomáš Žižka (MAMAPAPA a DAMU Praha) a Lukáš Matejka (TRAKT Trenčín a FVU AU Banská Bystrica).

Ambíciou wokshopu je kultúrna vitalizácia (záhradnej, prírodno-urbánnej štruktúry ) parku a areálu Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína. Výstup z workshopu bol odprezentovaný v galérii Koniareň – priestor pre súčasné umenie, ako aj v mestskom parku a jeho perifériách, kde sa realizovali rôzne inštalácie a sprievodné aktivity. Podujatia sa zúčastnia slovenský renomovaný autori ako aj študenti a absolventi Akadémie umení v Banskej Bystrici a Technickej univerzity Fakulty umení v Košiciach. ( Ing. doc. Michal Murin artD., PaedDr.Mgr.art. Boris Vaitovič, ArtD., Mgr.art Lukáš Matejka, Mgr.art Stanislav Piatrik, Mgr.art Juraj Sasák, Mgr.art Peter Valiska-Timečko artD. a Mgr. Branislav Zurko, špeciálny hostia : Peter Kalmus, Tomáš Žižka a Peter Králik a ďalší autori : Mgr art. Štefan Oliš, Veronika Uramová, Matúš Astráb, Martin Hreha, Lenka Kurimská a ďalší…)