7sedem dotykov

New media art & Digital art meeting point
7. Festival Dokořán
Dátum: 05/05/2011 - 12/06/2011
Rok: 2011
Mesto: Nitra
Tagy: galéria , inštalácia , interaktívne umenie , intermédia , nové médiá , vernisáž , výstava , výtvarné umenie
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Nitrianska galéria
Štefan Oliš
Roman Gajdoš
Alena Bušíková
Peter Isteník
Monika Reháková
Helena Veličová
Katarína Vidová

Výstavný projekt s názvom Sedem dotykov ponúka konfrontáciu prác mladých výtvarníkov, ktorých spoločným menovateľom je upriamenie pozornosti na ľudské zmysly – ich nedokonalosť, krehkosť, ako aj pokus o preverenie ich schopnosti vierohodne prenášať informácie. V širokom intervale médií (od konceptuálne ladených textových inštalácii až po zvukové a obrazové inštalácie) sa tak odohráva komunikácia s podzemným priestorom, ktorý oproti neosobnému galerijnému rámcu ponúka na platforme stiesnenia a neistoty silnejšie vyznenie diel. Na jednej strane tak nastáva kalkulované spochybňovanie logického myslenia a manipulovanie s diváckymi očakávaniami, na strane druhej ide o subjektívne definovaný vzťah k priestoru, času či o imitovanie atribútov živej biologickej štruktúry v podzemí.

Od ironickej horor found footage, ktorá sa navyše expanzívne rozpína do prostredia, čím radikálne nabúrava hranicu medzi filmom a realitou, cez komorné intervencie očakávajúce vstup a prítomnosť subjektu v neznámom prostredí, až po klamne usmerňované predpoklady a stereotypy vnímania, parazitujúce na divákových pochybnostiach sa tiahne spojnica medzi jednotlivými dielami. Touto spojnicou je určitá forma navigácie, topografická mapa zmyslových vnímaní, ktorých podstatou je zaujatie stanoviska k naučenému chápaniu vzťahov, pokus o nové definovanie zmyslovej orientácie a preverovanie limitov skutočnosti. Sedem dotykov prehodnocuje očakávania diváka a posúva ich za líniu, za ktorou už vidieť neznamená veriť.

Autori: Alena Bušíková, Peter Isteník, Lukáš Matejka, Štefan Oliš, Monika Reháková, Helena Veličová, Katarína Vidová
Kurátori: Roman Gajdoš a Katarína Vidová
Miesto konania: Bunker NG
Vernisáž: 5.5. 2011 o 17:00
Trvanie výstavy: 12.6. 2011

Výstava sa koná v rámci projektu Galéria mladých kurátorov.