Workshop W3

Arteterapia: Chránené územie

Warhol, Workshop, War to sú tri piliere na ktorých je workshop W3 postavený. Andy Warhol ako symbol a spolupráca s Múzeom súčasného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Druhou spolupracujúcou inštitúciou je Gallery XXX – Miková 66. War teda vojna predstavuje video tému workshopu, ktorej sa môžu účastníci venovať.

Téma vojny je spojená s 4. ročníkom festivalu Arteterapia, kde budú výstupy z workshopu vo forme videa aj prezentované. Organizátori si kladú za cieľ poukázať na krajiny, ktorých obyvatelia prežívajú, alebo prežili ohrozenie spôsobené vojenským – občianskym – politickým konfliktom a hovoriť o potrebe zachytenia týchto tém v umeleckej tvorbe. S témou vojny môžu byť spojené aj ďalšie súvislosti, týkajúce sa totality, 89. roku a pod. Druhou tématickou možnosťou je umenie vo verejnom priestore, ktorá je zároveň hlavnou témou W3. Táto oblasť tvorby pracuje mimo galérie a prekonáva osobité prekážky, ale aj veľkú slobodu a je určite zaujímavou skúsenosťou. V umení sa medze nekladú a tak, ak si účastník nevyberie ani tvorbu videa na tému vojna ani tvorbu vo verejnom priestore ponúka sa mu široká škála možností a tém: interpretácia, apropriácia, intervencia, citácia, ready made, inštalácia, objekt, videoart, experimentálny film, fotoakcia, videoakcia, videoinštalácia, land art, sound art, street art, animácia, intermédia, multikulturalita, komunity, gendrové umenie, sociálne umenie…
Cieľom workshopu je rozšíriť účastníkom obzor, ukázať možnosti kooperatívnej činnosti a usmernenie pri realizácií nápadov. Dôležité je, poskytnutie možnosti vyskúšať si techniky a spôsoby realizácie, ktoré nemajú účastníci preskúmané. Tvorivou inšpiráciou by mali byť prezentácie workshopov W2 Medzilaborce 2006, Stranger Žilina 2009 a iné… Motivujúci, ale aj relaxačný charakter má večerná projekcia DVD projektov Videoart match 1. + 2. + 3. Workshop organizujú Lukáš Matejka a Marián Kastelovič – obaja študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici. Odbornými garantmi projektu sú: Doc. Miroslav Nicz akad.mal. a MgA. Michal Murin, ArtD.
Organizátori W3: Platforma Digi VAF(ex) & FVU Akadémia umení v Banskej Bystrici & Občianske združenie TRAKT