Miková

Miková je malá obec na severovýchode Slovenska, prvýkrát spomínaná v roku 1430. Nachádza sa v Nízkych Beskydách, 20 km po ceste od Stropkova, 14 km od Medzilaboriec a 110 km od Košíc. Narodili sa v nej rodičia Andyho Warhola, ktorí emigrovali do USA v rokoch 1914 a 1921, kde sa narodili všetky ich deti.

21. novembra 2015

Workshop W3

Warhol, Workshop, War to sú tri piliere na ktorých je workshop W3 postavený. Andy Warhol ako symbol a spolupráca s Múzeom súčasného umenia Andyho Warhola v […]