Arteterapia: Chránené územie

Workshop W3
ArtBus

Lukáš Matejka z občianskeho združenia TRAKT pripravil pre festival Arteterapia s medzinárodnou účasťou, špeciálny výber študentského videoartu na tému „Chránené územie“. Festival sa uskutočnil v novembri 2009 v Banskej Bystrici.