Noc noc’10

Comix Jibb Jamm
Na pomedzí

Multimediálnu umeleckú show pod názvom NOCNOC´10, v priestoroch Východoslovenskej galérie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérii, zažili všetci milovníci umenia, ktorí prišli do VSG na Alžbetinej a Hlavnej ulici. Úvodné dve hodiny boli v galerijných priestoroch na Alžbetinej ulici číslo 22, premenovaných na Galériu A22. „Kmotrom novej galérie“ sa stal známy sochár a multimediálny umelec Juraj Bartusz, pedagóg na Fakulte umení TU Košice. A práve prezentácia diel študentov tejto košickej školy priamo na stenách výstavných siení zahájila projekt Galérie A22.

Od deviatej večer až do tretej hodiny nedeľného skorého rána patrili všetky priestory Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici množstvu návštevníkov, ktorí mohli zhliadnuť, okrem troch aktuálnych výstav, aj projekcie viacerých autorov (TRAKT), či si vypočuť koncert skupiny Chocolate Vanilla. Súčasťou večera bolo aj odhalenie diela Rada Repického v druhom výklenku v rámci jeho projektu Galérie dvoch ník.