Festival Maska

Život nie je zebra
Brnenská muzejná noc

Po zotmení 14. mája 2015 sa premenila zlínska budova Baťovho inštitútu na projekčné plátno s rozmerom 69 x 9,5 m (4096 x 605 px). Išlo o jednu z najväčších videomappingových plôch v Európe a TRAKT bol pri tom. Na základe otvorenej výzvy Festivalu Maska sa konal 2. ročník súťažného videomappingového podujatia. V porote rozhodovali PhDr. Václav Mílek (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně p.o.), Antonio Lacerda (Universidade do Algarve Faro, Portugal), Václav Skácel (Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně), Jan Blažek (Kreativní Zlín) a MgA. Dušan Urbanec (HUCOT o.s.). Participovalo 10 tímov z Českej republiky, Slovenska a Bulharska.

Lukáš Matejka (TRAKT a Akadémia umení Banská Bystrica), Pavol Soukal (TRAKT a VŠVU Bratislava), Ľubomír Slovinský (VŠVU Bratislava), Marek Galbavý (Akadémia umení Banská Bystrica) pripravili netradično-zábavný „medvedíkovy“ vizuál s názvom: „Animal flash“. Ako hudobný podklad videomappingu poslúžil hit Hera, koka, hasz, LSD od poľskej interprétky Karoliny Czarneckej.