Zlín

Mesto Zlín je s necelými 75 tisíc obyvateľmi priemyselno-podnikateľským centrom regiónu strednej Moravy.

História mesta siaha ďaleko do stredoveku (prvá písomná zmienku sa spája k roku 1322), kedy bol Zlín remeselnícko-cechovné stredisko pre Okolité valašské osídlenie, živica sa prevažne pastierstvom. Zlín bol sídelných mestom majiteľom panstva a žil postupným rozvojom mestskej samosprávy. Zmeny v tomto pokoji vývoji prinesie až priemyselná revolúcia.

Dôležitých medzníkom Zlínskej histórie sa stal rok 1894, kedy tu bola založená obuvnícka firma rodiny Baťových. Vďaka prosperite firmy a vplyvu Tomáša Baťu, ktorý bol tiež starostom mesta, sa stal Zlín v medzivojnovom období moderný mestský centrom, vynikajúce architektonickým štýlom i životným tempom.

Enormný medzivojnového staviteľského činnosť T. Baťu a jeho tímu renomovaných architektov (J. Kotěra, F. L. Gahura, M. Lorenc, V. Karfík) premenila päťtisícové mestečko v aglomerácii unikátnej funkcionalistickej architektúry s 43.500 obyvateľmi.

Kultúrne zaujímavostí mesta sú okrem iných Zlínské filmové ateliéry, preslávené v 60. rokoch animovanými a trikovými filmy Karla Zemana a Hermíny Týrlové.

Baťova podnikateľská tradícia a vhodná geografická poloha sú dva z viacerých faktorov, ktoré ovplyvnili skutočnosť, že po zmene politického režimu v roku 1989 nastal v Zlíne prudký rast podnikateľsko-obchodných aktivít, ktoré dnes ďaleko prevyšujú republikový priemer.

25. januára 2019

Santa Lucia

Santa Lucia je penzión na lodi, ktorý sa zasekol v slučke času. Jeho dvaja obyvatelia, barman Krištof a tanečníčka Tereza, čakajú v podniku na návštevníkov. Jeden […]
25. novembra 2015

Festival Maska

Po zotmení 14. mája 2015 sa premenila zlínska budova Baťovho inštitútu na projekčné plátno s rozmerom 69 x 9,5 m (4096 x 605 px). Išlo o […]
25. novembra 2015

Život nie je zebra

Život nie je zebra je nový projekt pripravovaný Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Svojou koncepciou je zameraný na prípravu, propagáciu a […]
25. novembra 2015

Pecha Kucha Night vol.3 Zlín

V priestoroch legendárneho zlínskeho Domu umenia – Baťův památník – symbol kultúry a mimoriadnej baťovskej architektúry, tesne pred ďalšou etapou stavebných úprav sa konala už v […]
25. novembra 2015

Interaktívna holografia

Interaktívny holografický displaj pripravilo občianske združenie TRAKT v zložení Pavol Soukal a Mgr. art Lukáš Matejka v spolupráci s ateliérom Průmyslový design fakulty multimediálních komunikací Univerzity […]
25. novembra 2015

Interaktivita v umení a dizajne

Interaktivita v umení a dizajne sa momentálne formuje ako trendová záležitosť. Na základe pozvania MgA. Jakuba Hrdinu a MgA. Ondrěja Puchtu z Univerzity Tomáše Bati v […]