Interaktívna holografia

Mikulášsky záprah
Kreatívne mimoškolské aktivity

Interaktívny holografický displaj pripravilo občianske združenie TRAKT v zložení Pavol Soukal a Mgr. art Lukáš Matejka v spolupráci s ateliérom Průmyslový design fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati v Zlíne (MgA. Jakub Hrdina a MgA. Ondrěj Puchta) pri príležitosti výstavy 15. výročia založenia ateliéru. V pondelok 19. januára 2015 prebehla vernisáž v knižnici UTB (budova U13). Výstava bola venovaná dvom významným osobnostiam – dr. akad. soch. Bořkovi Zemanovi (1950 – 2014) a zakladateľovi a dlhoročnému vedúcemu ateliéru prof. akad. soch. Pavlu Škarkovi (1942 – 2014).
 
Príprave holografie predchádzala prednáška Interaktivita v umení a dizajne, kde sa pripravila praktická ukážka holografickej projekcie a skúška interaktívneho ovládania pomocou zariadenia Kinect. Divák na výstave si mohol pohybom pravej ruky otáčať 3D modely pripravené ateliérom. Potleskom dokázal modely meniť a oboznámiť sa s výberom prác počas 15 ročného trvania ateliéru Průmyslového designu. Ako to celé vyzeralo sa dozviete v našom videu.