Kreatívne mimoškolské aktivity

Interaktívna holografia
Pecha Kucha Night vol.3 Zlín

V rámci doktorandského štúdia v Ateliéri digitálne média (Doc. Michal Murin, ArtD.) na Katedre IDM, Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici Mgr. art Lukáš Matejka pripravil autorskú prezentáciu s fokusom na mimoškolské aktivity počas bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte výtvarných umení. Zámerom prednášky bolo nasmerovať potenciál mladej umeleckej tvorby do mimoškolského kontextu, do praxe. Reálna prax, tvorba projektov mimo atelierových zadaní je veľmi dôležitou súčasťou štúdia, ktorú si študenti uvedomujú až v neskorších ročníkoch. Takmer hodinová prednáška bola určená najmä pre študentov 1. a 2. ročníka IDM. Matejka prestavil okrem autorských umeleckých projektov, kreatívne činnosti členov občianskeho združenia TRAKT, ktoré sa na poli súčasného vizuálneho umenia a kultúry pohybuje už od roku 2009.