Súťaž fotografie a filmu 2014

Fest Anča
O vodníkovi Valentínovi

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí sa po roku opäť uskutočnila. Pobyt pozvaných výhercov sa uskutočnil 24. – 27. júna 2014 v Banskej Bystrici, deti absolvovali počas pobytu na Slovensku workshop pixelácie – stopmotion i výlet do malebnej stredoslovenskej obce do Španej doliny. Odborná porota súťaže v zložení Lukáš Matejka (predseda), Matej Mazák a Martina Krčová spolu s organizátorom podujatia Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí udelili výhercom ceny. Všetky prihlásené fotografie a krátke filmy a dokumentácia pobytu na Slovensku sa nachádzajú na tomto odkaze.

Celý svet je postavený na základe kontrastov, malých či veľkých odlišností, harmónie či disharmónie. Celé to uzatvára neustáli kolobeh života, počnúc pohybom našej planéty a celého vesmíru. Je tu toľko nádherných vecí, okamihov, zákutí, farieb. Svet je preplnený všetkým možným aj nemožným, o čom nemáme ani páru. Záleží len na nás, čo si všímame – vidíme a čo naopak nevidíme. Na druhej strane to, že určité veci nevidíme a nevnímame je úplne prirodzené. Keby sme mali vidieť úplne všetko, asi by sme sa zbláznili. Preto práve fotografia a filmová tvorba nám dokáže krásne sprostredkovať svet okolo nás, ukáže nám rozmanitosť, veci vďaka fotografii a fotografovi mnohým otvoria oči. Najpestrejšie na súťaži sú práve odlišné pohľady na svet a tie sú úžasné.

Keď si povieme, že vytvoriť fotografiu v dnešnej dobe musí byť hračka, veľmi sa mýlime. Nie je to hračka a nie je fotografia ako fotografia. Na vlastnej koži si to mohli vyskúšať aj deti zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Fotografie deti zo Srbska, Chorvátska, Ukrajiny i Rumunska nám dávajú krásny obraz toho, kde tieto deti žijú, čo ich zaujíma, čo majú radi a samozrejme ako vidia svet okolo seba. A toto nieje ani z ďaleka všetko. Okrem samotného výberu motívu, situácie, okamihu, musia vyriešiť aj technické záležitosti. Nestačí len stlačiť spúšť. Treba zvoliť správnu kompozíciu, pracovať so svetlom, premyslieť, čo má byť dominantné a čo naopak potlačiť a ako to dosiahnuť. Týmto sa ich práca ani zďaleka neskončila, pretože je potrebné urobiť ten správny výber a práve ten sa stáva kľúčom k úspechu.

Do súťaže fotografie a krátkej filmovej tvorby v roku 2014 sa prihlásilo 313 fotografických a 13 filmových diel. Tento ročník sa odzrkadlil v citeľne pokročilejšej tvorbe detí. Znovu nám bolo dokázané, ako jednoducho sú schopné nachádzať v detailoch a ľudských výrazoch skryté bonusy, ktoré robia fotografie odlišnými vďaka pridanej hodnote. Musím povedať, že medzi súťažnými prácami sa našli aj výrazné rozdiely, čo sa týka kvality a spracovania tém. Dokonca niektoré snímky veľmi prekvapili a vzhľadom na vek autora „klobúk dole“.

Kategórii Cestou znovu kraľovala zimná krajina, pomáhajúca vykresliť tajomné štruktúry. Musím uznať, že bolo mimoriadne ťažké vybrať a ohodnotiť tie najlepšie fotografie práve v tejto kategórii, keďže väčšina z nich si zaslúži uznanie. Víťazná fotografia sa dostáva do perspektívy, v ktorej sa málokto pozastaví a zachytáva miniatúrny les, dočasne vytvorený prírodou. Fotografii pomáha práve uhol vytvárajúci perspektívu a hĺbku v priestore strácajúcom sa do tajomnej hmly v pozadí. Druhé miesto zachytáva rovnako zimnú krajinu, tentokrát z nadhľadu. Do bielej zasahuje farba červená. Vládne tu opäť určitá melanchólia. V kontraste s prvými dvoma miestami sa nachádza tretia fotografia, ktorá zobrazuje naopak teplo, leto a úrodu. Auto v poli je akoby uväznené uprostred plodín, ktoré ho obkľúčili. Cena rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici padla fotografii, ktorej by bola škoda ak by zostala opomenutá. Vír rýb rozprášených pod vodnou hladinou, ktoré sa zoskupili do tvaru srdca.

Druhá kategória Človek v okamihu naopak prekvapil hravosťou, pri ktorej deti zachytili svoje fotografie. Niet preto divu, že na prvom mieste sa umiestnila fotka spájajúca kresbu s človekom. Za to pri druhom snímku si môžeme na plno užiť detskú hru a radosť akú prináša sneh v zimnom období. Veľkým plusom je práve skutočné zachytenie okamihu, ktorý sa podarilo vo fotografii zakonzervovať. Silný moment presne vystihuje tému. Tretia fotografia rovnako reflektuje radosť – emóciu zachytenú v okamihu. Je v nej určitým spôsobom cítiť, že ide naozaj o otca malej fotografky, čo sám považujem za pridanú hodnotu.

Kategória Makro bola jednou z najťažších v rozhodovaní, nakoľko ju reprezentuje úctyhodných 153 snímkov. Myslím, že všetky fotografie si zaslúžia oceniť, čo ale žiaľ nie je možné. Víťazom kategórie je preto dozretá púpava zaťažená kvapkami vody. Takto zachytený moment rastliny, ktorú všetci dobré poznáme, nám približuje svet, na ktorý sa len málokedy zblízka pozrieme, aby sme videli, aký je čarovný. Pre niekoho desivý a nechutný, no pre mladého fotografa lákavý je detail pavúka, na ktorého sa len málokto chce pozrieť tak zblízka. Lesk pavučiny a chĺpkov na jeho tele pôsobia ako z iného sveta. Tretia ocenená je fotografia včely zbierajúcej peľ z rastliny. Tému včiel je obzvlášť v dnešnej dobe potrebné pripomínať, keďže včiel je na svete málo a ak by zahynuli, zahynulo by i ľudstvo. Zachytiť hmyz v takom detaile a ešte v pohybe nie je tak jednoduché, ako sa zdá. Tu sa to mladej fotografke veľmi dobre podarilo.

K môjmu potešeniu sa pri krátkej filmovej tvorbe na prvom mieste umiestnila naozaj krásne prevedená animácia vytvorená pomocou ihly a nite. Pri animácii nechýba precíznosť a trpezlivosť, ktorej nedostatok často zabíja inak nápadité filmy. Ruchy skutočne dopĺňajú hru objektov, a tak ich oživujú. Všetko tak, ako má byť. Animácia sa nikam neponáhľa a strieda hravo veľkosti záberov, ktoré pomáhajú hlavne v detailoch. Naozaj šikovný film hodný prvého miesta. Druhé miesto nepostráda vtip. Už úvodná znelka od Dreamworks naznačuje, že sa bude odohrávať uvoľnená sranda. Pri spomalenom slede záberov sa dá vidieť plôšková animácia, vypointovaná príbehom rybára bojujúceho s nadmerne veľkou rybou. Príbeh sa končí jednoznačne jeho porážkou a tým i vsadenou pointou. V humornej forme sa drží i tretia víťazná animácia, tentokrát plastelínová. Ide o príjemnú hru na mačku a myš, ktorá nedopadne podľa očakávania. Pri klasickom úmrtí podobnom štýlu animovaného seriálu South Park, kde funguje smrť postavičky Kennyho ako vtipný prvok. Porota oceňuje prácu s rekvizitami a samotné modely postavičiek. I v tejto časovo náročnej kategórii sa uplatnila šikovnosť detí a ich ocenené miesta sú zaslúžené.

Mgr. art Lukáš Matejka
predseda odbornej komisie