Art Eco – tvorivá recyklácia

CementARTňa
Dotyk

Členovia TRAKT v zostave Lukáš Matejka, Mirka Majorošová, Štefan Oliš a Katarína Vidová sa zúčastnil na európskom projekte Mládež v akcií (v rámci združenia Slovindia) s názvom Art Eco – Creative recycling. Workshop sa uskutočnil v poľskom Rodowe s verejnou intervenciou v Olštýne a to za aktívnej účasti participujúcich krajín Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko a domáce Poľsko.