tlačová konferencia

Tlačová konferencie (skratka TK) je organizované stretnutie (konferencia, porada či zhromaždenie) podávateľa informácie (najmä štátnych a politických predstaviteľov, zástupcovia podnikov, združení, vedeckých a spoločenských inštitúcií, osobností kultúrneho a športového diania) s novinármi za účelom poskytnúť im aktuálne informácie na publikovanie či odvysielanie verejnosti. Tlačová konferencia patrí k základným nástrojom public relations.

Za synonymá k výrazu tlačová konferencia sa považuje tlačová beseda (skratka TB), hoci ju (najmä) staršie definície významovo odlišujú od TK (pozri článok tlačová beseda), taktiež tlačová porada, ktoré je ale zriedkavým a podľa niektorých názorov nesprávne používaným pomenovaním. Hovorový výraz tlačovka je skráteným označením pre všetky tri vyššie uvedené výrazy. V súčasnosti frekventovaným publicistickým výrazom je brífing (staršie briefing, z angl. briefing) ktorý označuje krátku tlačová konferencia operatívne zvolanú k aktuálnemu problému, v užšom zmysle „obyčajne o tom, aké udalosti sa očakávajú v najbližšej budúcnosti.“ Napriek anglickému pôvodu výrazu je možné, že bolo slovo brífing do slovenčiny prebraté spostredkovane cez ruštinu, keďže „vo význame ,krátka tlačová beseda’ sa v sovietskej publicistike objavilo v druhej polovici 80. rokov.“

Tlačová konferencia, na ktorej vystupujú zástupcovia dvoch alebo viacerých organizácií (napr. reprezentanti dvoch štátov, viacerých politických strán a pod.) sa zvykne označovať ako spoločná tlačová konferencia.

25. novembra 2015

Tlačová konferencia: Festival Svetlo a tieň v umení a vede

Dňa 12. júna 2015 sa uskutočnila tlačová konferencia k podujatiam, ktoré sú venované Medzinárodnému roku svetla a technológií založených na svetle (OSN). TK sa konala v Rokovacej miestnosti historickej […]
25. novembra 2015

Život nie je zebra

Život nie je zebra je nový projekt pripravovaný Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Svojou koncepciou je zameraný na prípravu, propagáciu a […]