Tlačová konferencia: Festival Svetlo a tieň v umení a vede

Bratislava Design Week
Escalator

Dňa 12. júna 2015 sa uskutočnila tlačová konferencia k podujatiam, ktoré sú venované Medzinárodnému roku svetla a technológií založených na svetle (OSN). TK sa konala v Rokovacej miestnosti historickej Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Prezentované boli podujatia:

1. Park tmavej oblohy – 12. jún 2015, v Horskom hoteli Kráľova studňa bol slávnostne vyhlásený Park tmavej oblohy Veľká Fatra. Hviezdna nočná obloha je našim kultúrnym dedičstvom a je našou povinnosťou ju chrániť. Toto jedinečné územie Veľkej Fatry s tmavou oblohou je príspevkom Slovenska k zachovaniu prirodzeného nočného prostredia.

2. Medzinárodný festival Svetlo a tieň v umení  a vede – 11. – 13. december 2015, program festivalu je spracovaný v spolupráci s mladými umelcami, študentmi Akadémie umení a odborníkmi zo Slovenskej astronomickej spoločnosti. Ambíciou projektu je vybudovať v Banskej Bystrici tradíciu silného medzinárodného festivalu, kultúrnej akcie európskeho významu.

Viac informácii nájdete v TV reportáži.

Organizátori: mesto Banská Bystrica, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Akadémia umení v Banskej Bystrici, OZ Kultúrne Slovensko, OZ TRAKT.

Bližšie informácie poskytli účastníci TK:
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Ing. Dagmar Rajčanová, OZ Kultúrne Slovensko, manažérka festivalu
Mgr. art. Lukáš Matejka, Akadémia umení v BB – Fakulta výtvarných umení, TRAKT
RNDr. Pavol Rapavý, Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Mgr. Stanislav Kaniansky, riaditeľ Hvezdárne v Banskej Bystrici
Ing. Dušan Kováč, hotel Kráľova studňa