Escalator

Tlačová konferencia: Festival Svetlo a tieň v umení a vede
Príprava koncepcie práce s mládežou 2015 – 2021

Escalator je intenzívny rozvojový a vzdelávací program zameraný na budovanie kapacít v kultúrnom a kreatívnom sektore. V rámci aktivít Košice 2013 prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie. V roku 2015 Escalator rozšíri svoju pôsobnosť na územie celého Slovenska. Vybraní účastníci zo Slovenska budú spolupracovať s tými účastníkmi z Košíc, ktorí v programe pokračujú. TRAKT sa prvý júnový týždeň zúčasnil v zastúpení Michaelou Bottkovou týždňového štúdijného programu, kde spolu s ďalšími desiatimi kultúrnymi subjektmi a jednotlivcami vzdelávala v aktuálnych kultúrnych témach (princípoch leadershipu, práce s publikom alebo fundrisingu).