Príprava koncepcie práce s mládežou 2015 – 2021

Escalator
Súťaž fotografie a filmu 2015
Dátum: 25/06/2015 - 25/06/2015
Rok: 2015
Mesto: Trenčín
Tagy: diskusia , mládež , prezentácia , vzdelávanie
Spolupráca:
Štefan Oliš

Stretnutie ohľadom koncepcie práce s mládežou na obdobie 2015 – 2021 prebiehalo 25. júna 2015 v Galérii M.A.Bazovského v Trečíne. V atmosfére diskusie a hlavne doplňovania a upravovania dokumentov, ktoré boli v máji pripravené expertnou skupinou. Prvým dokumentom bola SWOT analýza práce s mládežou. Druhý dokument boli návrhy cieľov pre koncepciu práce s mládežou. Ľudia na stretnutí boli náhodne rozdelení do skupiniek po 4 ľuďoch. Štefan Oliš, ako zástupca TRAKTu, sa stal lídrom skupinky, v ktorej sa snažil dopĺňať body, ktoré by v budúcnosti uľahčili prácu s grantovými systémami i celkovo prácu s mládežou.

Viacerí diskutujúci sa zhodli na tom, že veľkou chybou grantových výziev je poddimenzovanie ľudských zdrojov. Vylúčenie vyplácania odmeny pre ľudí likviduje mnoho schopných ľudských zdrojov, ktoré nemajú čas a energiu naplno sa venovať mládeži. Zaujímavým bodom bolo aj profesionalizovanie pracovníka s mládežou. Pripravuje sa kariérna pozícia profesionálneho pracovníka s mládežou, ktorý by mal byť štátnym zamestnancom a mal by prepájať rôzne inštitúcie, neziskové organizácie a mládež. Čo by presne bolo jeho náplňou  a aké odborné predpoklady by mal spĺňať je momentálne v štádiu vývoja. Pre TRAKT je participácia na podobných stretnutiach kľúčová, nakoľko projekty koncipujeme pre širokú verejnosť s dôrazom na deti a mládež.