Animačná dielňa

Folklórne graffiti ZSE
Medzinárodný deň Rómov
Dátum: 27/03/2017 - 27/03/2017
Rok: 2017
Mesto: Uherské Hradište
Tagy: animácia , deti , kino , mládež , pixelácia , workshop
Spolupráca:
Matej Mazák
Kino Hvězda Uherské Hradište

Animácia je spôsob vytvárania zdanlivo sa pohybujúcich vecí. Animácia = oživenie. Komu je dielňa animácie určená? Deťom vo veku 6-14 rokov predovšetkým (môžu sa ale zúčastniť aj staršie záujemcovia alebo rodičia). Čo sa na dielni animácie naučíte? Na dielni sa venujeme výhradne ručnej technike animácie. Využijete tu svoje kreativitu k vytvoreniu krátkeho animovaného filmu. Princíp animácie predstavuje záznam na seba nadväzujúcej sekvencie snímok. Pri rýchlom zobrazovaní týchto snímok postupne za sebou vzniká vďaka zotrvačnosti ľudského oka dojem plynulého pohybu. Snímky sa však musia prehrávať takou rýchlosťou, ktorú už oko nepostrehne. Ako dielňa prebieha? Akonáhle dorazíte, vyberiete si z niekoľkých možných techník, ktorým sa chcete venovať. Na začiatok si vždy pre inšpiráciu pustíme filmíky z predošlej dielne. Môžete pracovať v skupinkách, s kamarátom alebo s rodičom, starým rodičom :-). S filmíkmi sa potom môžete pochváliť všade, kde budete chcieť.

Lektor Matej Mazák (TRAKT) realizoval Animačnú dielňu v Uherskom Hradišti v Kine Hvězda dňa 27. 3. 2017 a počas dielne deti vytvorili svoje prvé krátke autorské animácie.