Crossroad

V procese, Prievidza
2MB alebo dva milióny budúcnosti

Medzinárodný projekt je iniciatívou v rámci európskeho programu Mládež v akcii. Cieľom je počas 2 týždňov projektu spojiť 45 mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov, ktorí pochádzajú z Bulharska, Maďarska, Slovenska (TRAKT) a z Francúzska.
 
Výmena je o budovaní interkultúrneho spoločného priestoru. Preskúmať a odhaliť naše kultúry, rozmanitosť, predstavivosť, tvorivosť a kolektívne bohatstvo a zdieľať ju s miestnym obyvateľstvom v Cantal (Riom es Montagnes) a Paríži, pomocou umenia ako interkultúrnych nástrojov. Navrhujeme rôzne výtvarné dielne, ktoré budú pod vedením rôznych krajín podľa ich špecialít a know-how: tanec, nové médiá (fotografia, video, grafika), divadlo, hudba. Profes. umelci budú prítomní počas výmeny a budú učiť a viesť účastníkov v daných oblastiach. Umelecké workshopy budú použité ku konštrukcii rozmanitosti a dynamického spojenia rôznych kultúr a umeleckých odborov. Výstupy, ktoré by mali v konečnej podobe vyústiť do mestských predstavení (tanec / nové médiá / projekcia / divadlo), v Cantal 16. mája – Riom-es-Montagnes (Francúzsko) a 19. mája v Paríži (Francúzsko).
 
Je naším prianím, aby každý účastník mal možnosť podeliť sa a získať nové zručnosti a javiskové skúsenosti a rozvíjať vzájomné porozumenie a toleranciu. Umenie je cenný spôsob, ako to dosiahnuť. Veľa voľného času, neformálne a večerné časy sú vyčlenené pre činnosti s miestnym obyvateľstvom a miestnymi združeniami: večierky, interkultúrny večer, hry, prechádzky, šport. Táto doba je tiež vyčlenená pre účastníkov aby sami navrhli a realizovali svoje autorské aktivity.