Náhodný okoloidúci / Opatová 775

Emancipácia
Pecha Kucha Night vol.18 Trnava

Miestna časť Trenčína s názvom Opatová nad Váhom si vďaka ochotným, nadšeným ľuďom ešte do dnešných dní udržuje zvyky a tradície svojich predkov. Pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o Opatovej sa v tu konali slávnosti, ktoré si tento pamätný deň pripomínali. Počas troch dní, teda 11.-13. septembra 2015 prebiehalo v okolí kultúrneho domu, futbalového ihriska, ale aj kostola množstvo udalostí. Jednou z nich bolo aj premietanie dokumentu o Opatovej s názvom Opatová 775. Jadro dokumentu totiž tvorili zábery z podobných osláv, ktoré sa tu vo veľkom štýle konali o dva roky skôr. Alžbeta Harry Gavendová (TRAKT) sa v tomto dokumente spojila s Marekom Janičíkom (TRAKT) a spolu s ním zostrihala svoje 2-ročné zábery, ktoré pokryli originálnym komentárom. Ten do filmu nahovoril spolu s miestnym ochotníckym hercom Ondrejom Ďurišom aj známy slovenský herec Marek Ťapák. V dokumente má pán Ťapák úlohu „náhodného okoloidúceho“, ktorý potrebuje všetky tie „krojované slávnosti“, hasičov, futbalistov či harmonikárov zaradiť a objasniť ich úlohy v spoločenskom živote dediny. 

Alžbeta Harry Gavendová sa popri inom venuje práve zachytávaniu tradícií a zvyklostí svojho kraja, ktoré majú aj v súčasnej dobe svoje nenahraditeľné miesto v živote obyvateľov. „Nie každý to tak berie, to je jasné. No ja sa vždy snažím vytvoriť si podmienky na to, aby som čo najviac z týchto zvykov zachytila. Sú to neopakovateľné veci, ktoré možno už ďalšie generácie ďalej neponesú. Je však úžasné pokračovať v tom, kým sa dá – a navyše to aj zaznamenávať.“