Súťaž fotografie a filmu 2015

Príprava koncepcie práce s mládežou 2015 – 2021
O trenčianskom bubeníkovi

Víťazi Súťaže digitálnej fotografie a krátkeho filmu – určenej pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí sa stretli v dňoch 23. – 26. 6. 2015 v Banskej Bystrici. Odborná komisia v zložení Lukáš Matejka (TRAKT), Matej Mazák (TRAKT) a Martina Krčová v spolupráci s hlavným organizátorom Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela pripravili pre deti okrem zaujímavých cien aj workshop fotografie v plenéri baníckeho mesta Kremnica a workshop výroby krátkeho filmu v Banskej Bystrici. Počas pobytu sa deti (zo základných a stredných škôl) z dvoch krajín Srbska a Chorvátska (z Ukrajiny sa žiaľ pre nepriaznivú situáciu deti na Slovensko nedostavili) mali možnosť oboznámiť s technikami camera obscura, prácou s digitálnou zrkadlovkou a so základmi strihu a filmovej reči.

Viac sa dozviete z odborného posudku:

Fotografia predstavuje v dnešnej dobe silný kreatívny fenomén. Statické obrázky dokumentujú bežné i neobyčajné činnosti. Stávajú sa súčasťou života deti. Obdobne je na tom aj pohyblivý obraz, v podobe krátkeho filmu a animácie. Tieto formy dávajú výrazný priestor na rozvoj kreativity, invencie a tvorivosti. Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby prejavuje každoročne vzostupný rast záujmu žiakov a študentov Slovákov žijúcich v zahraničí. Koncepčne je založená na troch fotografických a dvoch filmových kategóriách. Kategória krátkeho filmu bola ako po minulé roky, po odporúčaní porotou zlúčená do jedného vyhodnotenia, i napriek dvojnásobnému počtu prihlásených filmov v porovnaní s posledným ročníkom. V roku 2015 bolo pred trojčlennú porotu predložených 502 fotografických a 22 filmových snímkov z 3 krajín (Srbsko, Chorvátsko a Ukrajina).

Najväčší záujem detí bol vo foto-kategórii Cestou. Táto kategória predstavila rozmanité prístupy, prevažne dokumentačného charakteru. V niektorých fotografiách okrem klasickej dokumentácie, deti pracovali aj s jemnou štylizáciou v rámci záberu. Tento aspekt mnohým fotografiám pomohol. Do užšieho výberu víťazných fotografií sa dostala fotografia Pohľad na mesto. Farebný odraz architektúry mesta na hladine rieky je v ideálnej kompozícii širokouhlej nočnej panorámy. Fotografia zobrazuje ustálenie ruchu mesta po zotmení. Druhé miesto obsadila fotografia Jarná nálada, v ktorej dominujú kvety. Červený mak vo výraznom kontraste v akomsi nonverbálnom rozhovore s hrdzavou tabuľou pri ceste. Zasnežená krajina sa objavuje zachytená vo fotografii s názvom Prekrásna zima 4. Pri rozdelení obrazu sa nám ukazuje viacero nádherných plánov, ktoré svetelne prepája cez mraky prenikajúci slnečný svit. Mraky ukazujúce sa v pozadí akoby sa snažili kopírovať horské kopce pod nimi.

Kategória Makro je pre deti pomerne náročnou kategóriou nakoľko si vyžaduje koncentrované sústredenie a vystihnutie správneho okamihu pre stlačenie spúšte na fotoaparáte. Dominovali tu najmä kompozície z fauny a flóry a tie sa dostali aj do víťaznej trojice. Vo fotografií Pavúk na liste sa v metaforickom zobrazení plaví pavúk samotár na „zelenej lodi“ v podobe odpadnutého listu. Výborný moment zachytila mladá fotografka v diele Kvapka. Kvapka je tu ako prírodný hľadáčik fotoaparátu. V centrálnej kompozícii, keď kvapka visí na steble trávy a zaostreným pohľadom cez ňu sa v pozadí vyníma kvet. Prvé miesto v kategórii obsadila fotografia Žlté makro 3. Fotografka predstavila ucelenú profesionálnu kolekciu autorských makro fotografií, s pomedzi ktorých najviac vynikla práve víťazná. Žltý makrosvet a hmyz ako “hlavný hrdina” v jasnom centre obrazu. Odborná komisia sa jednoznačne zhodla vo výraznej kvalite a odporúča mladým autorom a autorkám sa aj naďalej zdokonaľovať v skúmaní a mapovaní makro-detailov nielen z prostredia prírody, ale aj z civilizačného sveta.

Poslednou foto-kategóriou je Človek v okamihu. Deti fotografovali najmä svojich rovesníkov, kamarátov a rodinu. Výrazný moment je zachytení v tvári chlapca uväzneného v pneumatike. Táto fotografia s názvom Chlapec v pneumatike vyhrala Cenu rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tretie miesto obsadila čiernobiela fotografia. Dievča beží po dvore a slnečný svit kreslí na zem jej tieň. Tieň kompozične vkladá diagonálu do výsledného obrazu a umocňuje výsledný výraz fotografie. Portrét vyškereného chlapca pri vode zobrazuje Štipočka preháňania, ktorá obsadila druhé miesto. Víťazom kategórie sa stala fotografia Môj brat II. Okrem sústredeného chlapca s bicyklom je v jednom okamihu zachytený na jeho hlave aj kohút, ktorý akoby sa chcel s chlapcom previesť na bicykli.

Kategória Krátky film priniesla štyri ocenenia. Špeciálnu cenu získala hravá maľovaná animácia žiaka 3. ročníka základnej školy s názvom Dína a Díno, ktorá ukazuje príbeh dvoch kníh v polici. Tretie miesto patrí takmer 45 sekundovému krátkemu filmu Prestávka na našej škole. Výborný námet, ktorý v súčasnosti rezonuje mladá filmárka zobrazila v dvoch jednoduchých výstižných sekvenciách doplnených o textový popis. Krátky 2-minútový film z druhého miesta Rizik je ponorený do čiernobielej melanchólie a ukazuje rizikové úskalia a nástrahy. Hraný film je veľmi dobre záberovo a kompozične zvládnutý. Víťazom kategórie sa stala netradičná animácia Around the World. Papier vo formáte A4 sa stáva dočasným monitorom, na ktorom sa odohráva prepracovaná kresebno-maliarska cesta okolo sveta. Točiaca sa zemeguľa a vystrihnutý kurzor diváka postupne dostáva na štyri miesta. Odborná komisia konštatuje, že dvojnásobný nárast prihlásených animácii a krátkych filmov v porovnaní s minulým rokom dokazuje, že deti majú záujem pracovať aj na časovo náročnejších formách – ako je práve filmové médium. Po obsahovej rovine je evidentné, že sledujú a reflektujú aktuálne témy a pretavujú ich do kreatívnej a vizuálne atraktívnej podoby. Veríme, že trend vzostupnej kvality po obrazovej, ale najmä po obsahovej stránke bude pokračovať aj naďalej.