Trenčín má Fórum akčnej mládeže

Filmy v ateliéry
Premietanie najlepších študentských videí
Dátum: 23/01/2013 - 23/01/2013
Rok: 2013
Mesto: Trenčín
Tagy: deti , diskusia , mládež
Spolupráca:
Mesto Trenčín
Štefan Oliš

Ustanovujúce zasadnutie sa konalo 23. januára 2013 s cieľom naštartovať spoluprácu mesta Trenčín s mládežou a jej zástupcami. Ich spoločnou úlohou by malo byť vytvorenie podmienok pre rozvoj participácie a zlepšovanie života mladých ľudí v meste. Za občianske združenie TRAKT sa zúčastnil Lukáš Matejka. Druhé pracovné zasadnutie sa konalo 4. apríla 2013 a za TRAKT participoval Štefan Oliš.

Zástupcovia žiackych školských rád stredných škôl, občianskych združení, ktoré sa venujú deťom a mládeži, neziskových organizácií a členovia Komisie mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne na stretnutí prerokovali návrh Koncepcie práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2013 – 2020. Zvolili predsedu a dvoch podpredsedov fóra. Predsedom sa stal Ivan Vodička z občianskeho združenia DEMAS, prvou podpredsedníčkou Viviane Schima zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, druhým podpredsedom Dominik Souhrada zo skupiny PARKOUR FREERUN. Fórum akčnej mládeže mesta Trenčín je otvorené pre inštitúcie pracujúce s mládežou, neformálne skupiny mladých ľudí, občianske združenia i ďalšie neziskové organizácie, ktoré sa venujú mladým. Ďalšie stretnutie je naplánované na jeseň 2013.

Pri tejto príležitosti následne vytvorilo občianske združenie TRAKT logo pre Fórum akčnej mládeže mesta Trenčín. Logo nájdete TU.