Krst – Turistický denníček

Cineama
Fest Anča

Historická dominanta Trenčína i celého Považia ožila v pondelok 14. apríla 2014 džavotom detí. Pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku sa na Trenčianskom hrade konal Deň otvorených dverí a predstavenie Turistického denníčka pre deti.

Na podujatie okrem iných záujemcov zavítalo 1385 detí zo základných škôl z celého kraja. Po prvýkrát TSK v spolupráci so SACR a Europe Direct pripravil takúto rozsiahlu akciu pre deti v tejto vekovej kategórii. Vítalo ich divadielko Dunajka s dvoma roztopašnými šašami, hudobná skupina Level Fun z trenčianskej ZUŠ a výbornú atmosféru navodila aj známa tanečná skupina Goonies Girls. Slávnostná chvíľa nastala o 10,00 h, kedy župan Jaroslav Baška za prítomnosti autorov publikácie Lukáša Matejku (TRAKT) a Mareka Janičíka (TRAKT) slávnostne uviedol do života nový propagačný materiál Trenčianskeho samosprávneho kraja Turistický denníček (alebo detský sprievodca po Trenčianskom kraji), určený predovšetkým žiakom 4. a 5. ročníkov základných škôl. „Som veľmi rád, že tu medzi vami môžem denníček pokrstiť nálepkami, ktoré doň budete postupne vlepovať pri potulkách po našom kraji,“ uviedol predseda a hneď deťom položil niekoľko súťažných otázok z histórie. Zopár šťastlivcov si za správne odpovede odnieslo pekné ceny. Žiaci si potom v skupinkách spolu so svojimi učiteľmi a sprievodcami prezreli Trenčiansky hrad, načerpali nové vedomosti i publikačné materiály v stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja, zakúpili si drobnosti od remeselníkov a spoznali tak jednu z krásnych pamiatok, ktorú skrýva Turistický denníček.

Novú propagačnú publikáciu, ktorú TSK vydal začiatkom letnej turistickej sezóny, dostanú deti zdarma. Nájdu v ňom 28 zaujímavých a dôležitých miest v kraji. Každá pamiatka má v denníčku svoju dvojstranu vrátane miesta na nálepku, ktorú chlapci a dievčatá zdarma dostanú pri svojich výletoch na určených pamiatkach. Na každej nálepke nájdu súťažnú otázku. Ak odpovede vyplnia do tajničky na konci denníčka a pošlú na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja do 1. decembra 2014, môžu vyhrať hodnotné ceny. Víťazi sa potešia napríklad celodenným ski pasom na Fačkovské sedlo, wellness pobytu pre celú rodinu v Park hoteli Baračka či v Hoteli Flóra, čestnej vstupenke pre celú rodinu na podujatie v Bojnickom zámku, voľnému vstupu pre celú triedu na prehliadku Bojnického zámku, vstupu na Trenčiansky hrad, obedu pre celú rodinu na salaši Kľak a ďalším zaujímavým cenám. Žrebovanie sa uskutoční 8. decembra 2014. Prvé denníčky si deti prevzali na Dni otvorených dverí, pre ostatných záujemcov TSK zabezpečí distribúciu po Veľkonočných sviatkoch, kedy budú k dispozícii aj nálepky na jednotlivých pamiatkach.

A takúto má denníček podobu.