Cineama

Humanity workshop a autorská prezentácia
Krst – Turistický denníček

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR na rok 2014 vyhlásilo 22. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2014. Celoštátne kolo sa koná 6. – 8. júna 2014 v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na Svoradovej ul. v Bratislave. Súťažné filmové práce z krajského kola sa dostali pred odbornú porotu v zložení Ľubomír Patsch (Liptovský Hrádok), Jana Rengevičová (Liptovský Mikuláš) a Lukáš Matejka (TRAKT, Trenčín). Projekcia filmov ako aj hodnotenie sa uskutočnili 10. apríla 2014 v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Na základe odporúčania poroty sa do užšieho národného kola dostali so svojimi filmovými dielami tvorcovia Vanda Mesiariková (kategória hraný film + Hlavná cena), Peter Sihelský (videoklip), Martin Valenta (dokument) a Andrej Danóczi (experimentálny film).