Opatovce nad Nitrou

Hornonitrianska kotlina, ktorá tvorí základ regiónu hornej Nitry, je členitou zníženinou na hornom toku rieky Nitry a skladá sa z niekoľkých kotlín. Z jednotlivých strán ju ohraničujú pohoria: na severe a severovýchode Malá Fatra a Žiar, na východe Kremnické vrchy a Vtáčnik, na juhu pohorie Tribeč, pričom cez Brodziansku bránu preniká do severného výbežku Podunajskej nížiny a západnú časť tvoria Strážovské vrchy s oddielmi Nitrické vrchy (skupina Rokoša) a Malá Magura. Rieka Nitra prameniaca pod Reváňom (1204,6 m nad m.), ktorá tvorí hlavnú os okresu Prievidza, vytvára takmer celú juhovýchodnú hranicu územia Opatoviec nad Nitrou. Od blízkych Bojníc oddeľuje obec Teplý potok, ktorý vyteká z jazierka v bojnických kúpeľoch. Okrem toho z vodných tokov priečne na pozdĺžnu os obce pretekajú ďalšie dva potoky.

24. januára 2017

S prameňom až do rána

Kultúrny dom v Opatovciach nad Nitrou ožil plesom. S prameňom až do rána, taký názov niesol už ôsmy ročník plesu, ktorý organizuje občianske združenie Opatovský prameň s podporou […]