Humanity workshop a autorská prezentácia

14. Konferencia o cestovnom ruchu
Cineama

V rámci priorít TRAKTu zameraných na prácu s mladými ľuďmi prebehol na Strednej umeleckej škole v Trenčíne 7. apríla 2014 workshop Humanity zameraný na program ZBrush. Ako už názov Humanity napovedá jednalo sa o problematiku človeka a ľudského tela. Konkrétne o 3D tvorbu ľudskej lebky v sofvéri. Študent Akadémie umení Gregor Nadzam predstavil vybraným študentom Strednej umeleckej školy základy práce v programe. Organizátori z občianskeho združenia TRAKT Lukáš Matejka a Štefan Oliš, riešili koncepciu workshopu formou odovzdávania skúseností mladším generáciám o niečo staršími kolegami.  V spolupráci s inštitúciou strednej školy mladý lektor naučil študentov základy práce v jednom z najlepších grafických programov. Spätná väzba účastníkov bola veľmi pozitívna a uvítali možnosť rozšírenia si svojich schopností v oblasti počítačovej 3D grafiky.

Gregor Nadzam študent akadémie umení v Banskej bystrici na katedre Intermédií a digitálnych médií v popoludňajších hodinách pod zastrešením TRAKTu odprezentoval svoju autorskú tvorbu v CO kryte na SUŠ. Akcia bola primárne zameraná na aktívnych vybraných mladých ľudí, ktorí majú ambíciu tvoriť a pracovať v oblasti výtvarného umenia, alebo si jednoducho chcú rozšíriť obzory a dozvedieť sa niečo nové. Nadzam im predstavil svoju tvorbu, zameranú predovšetkým na tému, života a smrti. Inšpiráciu mohli študenti nájsť v jeho maľbách fotografiách či videách, ktoré odprezentoval v špecifickom uzavretom priestore.