Stredná umelecká škola Trenčín

Stredná umelecká škola existuje ako priame pokračovanie Strednej priemyselnej školy odevnej od 1. 1. 2006. Nadviazala tak na takmer 50 ročnú históriu odevnej tvorby na škole. Prvý umelecký študijný odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov vychádzal z odevnej tradície školy. K nemu sa postupne v intervale od r.2001 do roka 2007 zaradili propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn a scénická kostýmová tvorba. Ponuka umeleckých študijných   odborov sa  od 1.septembra   2010 rozšírila    o  ďalšie  tri odbory,    o  animovanú  tvorbu, interiérový dizajn a o dizajn – priemyselný dizajn. Naši pedagógovia preferujú progresívne vyučovanie prostredníctvom rôznych počítačových programov ako napr.: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Caledo, Modaris, AutoCad a ďalšie, ktoré nájdete v charakteristike jednotlivých študijných odborov, resp. ročníkov.