Workshop mappingu

Premietanie najlepších študentských videí
V procese, Prievidza

Mapping je smer vizuálneho umenia, ktorý využíva projekciu vo voľnom priestore na ľubovoľné objekty napr. fasády budov, alebo interiéry. Hlavným zmyslom video mappingu sú projekcie, ktoré spolupracujú s vybraným objektom a usilujú sa o rozbitie vnímania perspektívy u diváka. Pomocou projektorov je možné zakriviť a zdôrazniť akýkoľvek tvar, líniu, alebo priestor. V tom momente sa všetko stáva ilúziou. Je to vzrušujúca pomerne nová projekčná technika, ktorá môže premeniť takmer akýkoľvek povrch na dynamickú video obrazovku. Pre zvlnenie a zamaskovanie premietaného obrazu, a pre dosiahnutie jeho dokonalosti na nepravidelne tvarovanom povrchu sa používa špeciálny softvér. Konečným výsledkom je dynamická projekcia, ktorá presahuje bežné video projekcie.

Video mapping je súčasťou evolúcie vizuálneho umenia označujúci manifest vizuálneho umenia a technológie na vytvorenie optickej ilúzie využívajúcej hry so svetlom aby boli bežné každodenné objekty zmenené na veľkolepé magické výtvory. Umelci môžu jednoducho aplikovať svoje veľkolepé náčrty na ľubovoľné 3D materiály, napríklad budovy.
 
Tento workshop je zameraný na získanie vedomostí a praktických zručností vo vizuálnom umení MAPPINGU. Je to nový pojem v oblasti novej technologickej kultúry. Súvisí s vizuálnym ale aj audio vizuálnym umením. Projekt má priblížiť a pochopiť novú technologickú kultúru s lektorom, ktorý sa tejto problematike venuje profesionálne na slovenskej i európskej scéne. Workshop má vytvoriť možnosť kreatívnej hry pre študentov Strednej umeleckej školy a širokú verejnosť mesta Trenčín. 
 
Najväčším prínosom tohto projektu je skvalitnenie vyučovania v audio vizuálnych predmetoch pre študentov strednej školy, následne umožnenie preniknúť do problematiky prezentácie audiovizuálneho diela. A v neposlednej rade komunikácia pomocou workshopov s profesionálnym umelcom a ľuďmi, ktorý sa radi vzdelávajú.
 
Workshop sa uskutočnil: 14. – 17. 5. 2013,  9:00-13:00
Miesto: Stredná umelecká škola Trenčín 
Lektor:  Mgr. art. Lukáš Matejka (externý pedagóg na Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici)
Organizátor: Mgr. art Róbert Sender
 
Workshop je zadarmo. Jediná podmienka pre účastníkov je aby si priniesli vlastné notebooky. Podujatie podporili: mesto Trenčín, Stredná umelcká škola v Trenčíne, TRAKT