Happy audio

Workshop Aktivity intermediality
The Last Anniversary predstavenie

Netradičný projekt Happy audio v koncepcii Štefana Oliša (TRAKT), Pala Soukala (TRAKT) a Lukáša Matejku (TRAKT) prebiehal ako sprievodné podujatie v Zrkadlovej sále bývalého kina Hviezda v Trenčíne v rámci podujatia Noc divadiel 2014. Workshop, ktorý bol podporený v rámci dotácie Fóra akčnej mládeže mesta Trenčín bol od samého začiatku postavený na kreatívnom experimente. Cieľ sa podarilo splniť do bodky a tento zážitok je určite cennou skúsenosťou pre divákov ako aj pre organizátorov. Pričom sa ukázalo dôležité prepojenie medzi generáciami. Zaujímavým a mierne nečakaným momentom bola divácka „základňa“ pozostávajúca z detí v školskom a predškolskom veku v sprievode svojich rodičov. Tento fakt bol daný aj prepojením projektu s Nocou divadiel, pričom mnoho ľudí prepojilo návštevu oboch programov.

Samotný workshop pozostával z interaktívnej inštalácie ovocia a zeleniny, ktoré vydávali rôzne zvuky pri dotyku, alebo pohybe. Umelci, vedúci workshop, pripravili pre deti úžasný zážitok a tie si to naplno užívali a hrali na neobvyklých nástrojoch, tak dlho ako sa len dalo. Zahrať si na tekvici, či počuť plakať mrkvu pri jej krájaní sa nestáva každý deň. Tieto možnosti zaujali aj mnohých rodičov, ktorí síce opatrne, ale predsa, skúšali, krájali, ťukali. Umelci počas workshopu neustále experimentovali, zapájali do činnosti nové predmety, nové zvuky, či prepájali zariadenia s vodou alebo kresbou. Dôležitou súčasťou bolo aj zapojenie sa malej skupinky stredoškolákov, ktorá tento projekt posunula ďalej, najmä pokusmi vytvoriť „koncert“ – zmysluplnú melódiu či rytmus. Happy audio bolo skutočne veľmi veselou udalosťou, ktorá priniesla nevšedný hudobno-kreatívny zážitok.