Folklórne graffiti

Gepark na Galota fest
23. Dubnický folklórny festival

Nový počin z TRAKT LABu – Folklórne graffiti kreatívne pracoval s prevzatými tradičnými ľudovými symbolmi a motívmi. Tie boli postupne zozbierané (nevylučujeme v budúcnosti ďalšiu prácu so zozbieraným tradičným materiálom) a aplikované do digitálneho umeleckého projektu. Motívy a ornamenty ožívali cez lákavé súčasné multimediálne formy a dostali nové hravé významy na budove Synagógy v Trenčíne, kde to nik z náhodných okoloidúcich neočakával. Formu graffiti sme zámerne koncipovali do večerného verejného priestoru 20. a 21. augusta 2016 a to priamo pre mládež mesta Trenčín a v sekundárnom rade pre širokú verejnosť.

Večerné mesto ukazujeme mladým v novej kultúrno-kreatívno-zábavnej podobe. Cez svetelnú projekciu a 3D sprej v ruke dokázali mladí ľudia ornamentami zdobiť pôvodnú architektúru mesta. Trysku spreju tvoril infrasenzor, ktorý prenášal signál do počítača. Počítač pomocou špeciálneho autorského softvéru prenášal pohyby spreju cez vysokovýkonný projektor na budovu. Cieľom bolo interaktívne zaujať najmä náhodného mladého diváka, predstaviť mládeži súčasné umenie, prezentovať možnosti trávenia voľného času a zatraktívniť alternatívne formy kultúry v meste. Jedným z cieľov je vytvoriť pozitívny imidž mestu Trenčín v podobe podpory vizuality a kreativity mladých ľudí, ktorí v dvoch líniách na projekte participovali. V autorskej línii (Lukáš Matejka, Štefan Oliš a Pavol Soukal) a tvorivej línii široká verejnosť a mládež mesta Trenčín. Ďakujeme za podporu židovskej obci a Mestskej polícii Trenčín. Projekt bol podporený dotáciou z Dotačného kola na aktivity v oblasti práce s mládežou mesta Trenčín.