Kasárne/Kulturpark

Kasárne/Kulturpark boli najväčším z ôsmich investičných projektov Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 v hodnote 24 miliónov eur. Architektonicky a historicky zaujímavé, ale donedávna chátrajúce budovy a priestranstvá, slúžia už dnes na kultúrne účely.

Trojhektárový areál bývalých Kasární kpt. Jaroša bol účelovo postavený komplex budov z konca 19. storočia, zasadený do historického parku významnej hodnoty, tzv. Šafranovej záhrady. Košice majú bohatú vojenskú históriu, čoho dôkazom je existencia až trinástich kasární naraz v roku 1939. Objekty na Kukučínovej ulici boli postavené po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní ako jedno z vojenských zariadení v meste, ktoré bolo významnou súčasťou histórie. Kasárne v prevažnej miere slúžili ako vojenské sklady, ktorých súčasťou bola i pekáreň a vodáreň.

Vojenské objekty sa po rekonštrukcii troch pôvodných zmenili na centrum kultúry. Mesto a jeho obyvatelia získali novú dominantu, ale aj priestor pre kultúrne, spoločenské a umelecké aktivity a tiež pre oddych a trávenie voľného času.

 

Pavilón

Dnešné Kasárne//Kulturpark začali svoju činnosť v týchto priestoroch v roku 2008 už počas pilotnej fázy prípravy projektu KOŠICE INTERFACE 2013, ktorým mesto získalo titul EHMK. Mesto vlastnou investíciou umožnilo obmedzenú prevádzku priestorov centrálnej budovy a parku, kde sa organizovali kultúrne a spoločenské podujatia. Ich cieľom bolo propagovať Košice ako Európske hlavné mesto kultúry 2013. V areáli našli ponuku programu najrôznejšie cieľové skupiny a postupne si vytvorili k tomuto miestu pozitívny vzťah.

V júni roka 2012 bola spustená rekonštrukcia Kasární/Kulturparku. Jej cieľom bolo prispôsobiť jednotlivé budovy potrebám kultúrneho centra a vytvoriť novú urbánnu plochu. Tá vznikla zbúraním strohého vysokého vojenského oplotenia, skrývajúceho kasárne. Po roku už začali fungovať v plnej prevádzke. Pred prestavbou v tomto areáli bolo počuť len dupot vojenských čižiem a strohé rozkazy. Dnes je všetko inak, „pochodujú“ tu len tanečníci a umelci.

Z pôvodných vojenských kasární zostali tri hlavné budovy vo vlastníctve mesta, ku ktorým pribudlo osem nových pavilónov. Architekt Irakli Eristavi pomenoval každú budovu. Keďže sú to bývalé vojenské priestory , využil vojenskú medzinárodnú terminológiu známu aj z letectva. Preto sa tri hlavné budovy volajú Alfa, Bravo a Charlie. V objekte sa nachádza aj navigačný bod Zulu, známy tiež z vojenskej terminológie, z ktorého vidno všetky objekty podľa názvov.

 

Výstavné priestory

Sú tu ateliéry, dielne, štúdiá či učebne a veľké podzemné parkovisko. V hlavnej budove Alfa aj dve multifunkčné sály, určené na koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, konferencie. Zároveň sú tu aj dve menšie multifunkčné tanečné sály, priestory so zvukovým a videoštúdiom. Samostatnú časť tvorí moderná galéria. Priestor tu našli všetky druhy umenia. Svoje aktivity tu rozvíja aj knižnica pre deti a mládež či kreatívna fabrika SteelPark. Proste všetky subjekty, ktoré pôsobia na poli kreatívneho priemyslu.

Transformáciou kasární vzniklo komplexné zázemie pre tvorbu, prezentáciu a podporu umenia a súčasnej kreatívnej, autentickej a experimentálnej kultúry. Cieľom kultúrneho centra je poskytovať priestor pre tvorbu a prezentáciu kvalitnej multižánrovej umeleckej produkcie.

V areáli sa nachádza aj Pavilón pre rezidentov, ktorý zabezpečuje štandard, bežný v zariadeniach podobného typu v Európe. Slúži ako denná miestnosť a umelecká dielňa pre rezidentov a účinkujúcich, tvoriacich a vystupujúcich v novom kultúrnom centre.

 

Pavilón pre rezidentov

Po získaní troch nehnuteľností bezodplatným prevodom ako prebytočný majetok štátu požiadali Košice kvôli celistvosti Kasární/Kulturparku ešte v roku 2009 ministerstvo obrany o ďalšie dva objekty (veliteľská budova a veterinárna ošetrovňa, sklady a garáže). Rezort ich ponúkol verejne na predaj a keďže mesto nemalo peniaze, kúpil ich iný investor. Jednu budovu zbúral a postavil obytný dom. Z veliteľskej budovy má byť tiež nadštandardné bývanie. Colný sklad si vo svojom majetku ponechal štát.

Z armádneho priestoru vznikla kreatívna mestská štvrť plná života. Nový kultúrny stánok v Košiciach ponúka príležitosti na stretávanie sa, kreatívnu tvorbu a prezentáciu rôznych žánrov moderného umenia. Kreatívny inkubátor podporuje subjekty a firmy, zaoberajúce sa kreatívnymi činnosťami.