Tlesk plesk – Biela noc 2018

Oslava 700. výročia 1. písomnej zmienky Levického hradu
Presahy videomappingu

Interaktívne umenie je súčasťou umenia nových médií. Aktívny divák pomocou interakcie sa stáva súčasťou umeleckého diela. Tlesk plesk je hravé svetelné dielo pochádzajúce z kreatívnej dielne TRAKTu. Je situované v exteriéri pred Galériou Nedbalka a má za cieľ aktivizovať divákov. Diváci pomocou svojích rúk modifikujú svetelnú atmosféru a vizuálne prostredie na zavesených dáždnikoch nad svojími hlavami. Príď, vykloň hlavu, tleski a vychutnaj si dernisaž jedinečnej dáždnikovej inštalácie. Inštalácia je podporená Fondom na podporu umenia Prednášky mladých autorov výstavy Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov 2018 Mladí autori prestavia svoju tvorbu medzi 19.00h – 21.00h. Vstupné na výstavu zdarma do 23.00h.