Kreatívne workshopy

Presahy videomappingu
Druhé gelnické iluminácie

Kreatívne workshopy reflektujú aktuálne trendy v oblasti kultúry umenia nových médií a digitálneho umenia. V lokálnom kontexte významne podporujú rozvoj tvorivosti a kreatívneho potenciálu mládeže mesta Trenčín. Projekt zároveň zvyšuje osobné kompetencie mladých ľudí pri príprave na pracovný život. Pomáha prekročiť bariéry v oblastiach autorského i kolaboratívneho tvorivého výskumu a experimentov prostredníctvom „hry s technológiami a softvérom“. To všetko počas štyroch dni (formát 2×2) pod koncepciou a dohľadom profesionálnych lektorov a umelcov. Lektor prvej série workshopov s témou VJingu bol Ľubomír Slovinský. O týždeň na workshopy nadviazal s témou: videomappingu lektor Mgr.art.Lukáš Matejka, ArtD. (TRAKT).