Workshop Aktivity digitality

H&M Rezidencia Wroclaw
Nomads land Košice

Akadémia umení opäť po roku otvorila festival Artorium 2013. Festival vysokých škôl sa uskutočnil tradične v Banskej Bystrici, medzi divadelnými predstaveniami sa uskutočnilo i niekoľko workshopov pre študentov. TRAKT pripravil pre festival workshop digitálneho umenia s názvom Aktivity digitality. Workshop svojou koncepciou nadviazal na predchádzajúce workshopy Aktivity interaktivity (2011), Aktivity vizuality (2012). Lektorom workshopu bol Pavol Soukal z VŠVU Bratislava a garantom Lukáš Matejka z FVU Akadémie umení v Banskej Bystrici. Účastníci workshopu, študenti katedry Intermédií a digitálnych médií Zoltán Bíro, Lucia Devecká, Zuzana Ďuricová, Simona Halečková, Marek Rečlo a Marek Salata sa naučili základy práce so softvérom VVVV, ktorý v praxi uplatnili do svojich autorských „work in progress“ projektov.