Pohronská Polhora

Počiatky histórie obce siahajú do roku 1786, kedy z jedenástich osád Hornej Oravy prichádzajú na územie terajšej obce prví osadníci zaoberajúci sa najmä chovom oviec, drevorubačstvom a povozníctvom. Dôvodom jej založenia boli časté prepady zbojníckych skupín, ktoré napádali obchodníkov a cestujúcich prechádzajúcich cez sedlo Zbojská. Najnižšie položeným bodom je dolina Liesková a najvyšším miestom je vo výške 1441 m vrchol Fabovej hole, ktorý je i najvyšším vrcholom mikroregiónu Muránska planina. Obec žije bohatým kultúrnym a spoločenským životom. Je tu kultúrne stredisko a v budove obecného úradu je zriadená historická expozícia života a tradícií obyvateľov obce.

16. októbra 2020

Charon

Tanečno-vizuálna performancia CHARON je inšpirovaná mytologickou postavou Charona – prievozníka duší a tézou Josepha Campbella, ktorá hovorí o mytológii ako o sile schopnej tvoriť morálne systémy. […]