Slávnostné otvorenie sály RKC

Oslavy 695. výročia mesta Kremnica
Medzinárodný deň Rómov 2024

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom. Pôsobí na hornej Nitre – v okresoch Prievidza a Partizánske. RKC v Prievidzi už po desaťročia prináša kvalitnú kultúru dostupnú pre všetky vekové i záujmové kategórie adresátov.

24. januára 2024 slávnostne otvorilo zrekonštruovanú hlavnú sálu a TRAKT so svetelným dizajnom a projekciou bol pri tom.

Fotografie, zdroj: https://www.codnes.sk/