Interaktívna výstava: Podivný autor

Luminografický kútik
Oslavy 695. výročia mesta Kremnica
Dátum: 08/11/2023 - 25/11/2023
Rok: 2023
Mesto: Púchov
Tagy: interaktívne umenie , intermédia , výstava , výtvarné umenie
Na stahnutie: Plagát
Spolupráca:
Štefan Oliš
Podivný barón

V podkrovných priestoroch Župného domu vystavuje Podivný autor, Štefan Oliš. Táto výstava je výberom z jeho podivnej tvorby, vedená v pomerne tajomnom a temnom duchu. Je to súhrn diel z rôznych období autorovej kariéry, ktoré spája koncepčná línia, hľadanie zmyslu života, úvahy o smrti a rôznych hraničných situáciách.

Výstave dominuje fascinujúca interaktívna inštalácia, kde divák má možnosť ovplyvniť priebeh priamych rozhodnutí v samovražednej príbehu, ktorý pripomína počítačovú hru alebo rôzne živé diskusie. Ďalej, na mieste nájdete aj pútavú zvukovú inštaláciu, kde divák môže experimentovať s rôznymi zvukmi a ruchmi. K digitálnej časti expozície prispieva video inštalácia s možnosťou interakcie Gepark, ktorá vznikla v spolupráci s Lukášom Matejkom. Okrem toho sú prezentované aj tradičné formy umenia, ako maľba a grafika, prípadne batika.

Hlavným zameraním umelca Štefana Oliša, ktorý v súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Škole umeleckého priemyslu v Trenčíne, je pútanie pozornosti na témy násilia, kriminality a sociálnych problémov. Venuje sa tvorbe videoartu, interaktívnym inštaláciám, zvukovým inštaláciám, umeleckým performanciam, objektom, ako aj maľbe a grafike. Snaží sa prostredníctvom svojej rozmanitej tvorby často sarkasticky a ironicky povzbudiť divákov k zamysleniu nad ľudským životom, jeho hodnotou, zmyslom a medziľudskými vzťahmi, ako aj nad dekadenciou spoločnosti a kritikou súčasného systému.

Okrem samotnej umeleckej činnosti aktívne pôsobí v občianskom združení TRAKT, ktorého je aj zakladateľom. Podieľa sa na kultúrnych podujatiach, výstavách festivaloch, eventoch. Organizuje kultúrnu činnosť v oblasti súčasných trendov výtvarného umenia.

V jeho ďalších činnostiach prevláda predovšetkým video tvorba, ktorá sa často prelína s komerčným aspektom. Okrem toho sa venuje aj reklamnej tvorbe, pričom sa zameriava na neobvyklé prvky a projekcie, ktoré sa často nachádzajú na hranici medzi umeleckým dielom a reklamou.

Výstava sprístupnená pre verejnosť 8., 17. a 25.11.2023 od 17:00 do 20:00 hod. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.