Zem, ktorá vlastní

Na vlastných nohách 3
Fínsko: Hollo and Martta
Dátum: 21/02/2019 - 15/03/2019
Rok: 2019
Mesto: Košice
Tagy: maľba , rodová rovnosť , vernisáž , výstava , výtvarné umenie
Na stahnutie: Tlačová správa
Spolupráca:
Miriama Kardošová
Fond na podporu umenia
Šopa Gallery Košice
Miroslav Kleban

Miriama Kardošová predstaví v Šopa Gallery sériu maloformátových malieb, ktoré sú postprocesuálnym výstupom poloimprovizovaných súkromných eventov. Maľba ako médium ostáva základným vyjadrovacím prostriedkom, umenie akcie (performance) je ekvivalentom výrazu, gesta, múzického prejavu, ktoré Kardošová uplatňuje aj v maliarskom médiu. Prepojením performatívnej skice, pohyblivého (digitálneho) predobrazu s komoditou závesného obrazu ako výsledného a hmotného artefaktu, tak dosahuje autorský synergetický efekt. Kardošová sa primárne venuje témam, ktoré sa dotýkajú, ešte doposiaľ nevyčerpaných aspektov tela a telesnosti, vlastnej ontológie a Alter Ega, ktoré skúma prostredníctvom vizuálnej kultúry v odlišných sociálnych stereotypoch, či rodových pozíciách.

Miriama Kardošová (1988) je predstaviteľka mladej generácie slovenskej maľby. Vyštudovala Ateliér súčasného obrazu na Fakulte umení v Košiciach a Ateliér intermediálnej konfrontácie u doc. akad. mal. Jiřího Davida na VŠUP v Prahe. Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Otvorenie výstavy: 21. 2. 2019 o 19.00 hod.
Výstava potrvá: 22. 2. — 15. 3. 2019
Kurátor výstavy: Miroslav Kleban