Kríza dôvery

Noc duchov, tekvíc a strašidiel
Earth v Španielsku
Dátum: 01/12/2022 - 30/12/2022
Rok: 2022
Mesto: Trenčín
Tagy: galéria , vernisáž , vizuálne umenie , výstava , výtvarné umenie , zvukové umenie
Na stahnutie: Plagát
Na stahnutie: Plagát 2
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Fond na podporu umenia
Anton Šulík
FOR MAAT GALLERY
Alžbeta Bobulová

Spoločnosť profituje a rozvíja sa smerom dopredu, keď existuje medzi ľuďmi vzájomná dôvera. O to viac, keď dovera rastie. Ide to ruka v ruke. Dokedy? Až do momentu keď prišlo chybné uvedomenie, že dôveru v každom jednom smere postačuje postupne jemne a nenápadne oslabovať. Jednotlivci / ľudia / skupiny / komunity / národy si prestavajú navzájom na základe drobných dezinfo-impulzov veriť. Postupne vznikajúca nedôvera ohlodáva do kostí všetko. A práve z tejto nedôvery v súčasnosti individuá ťažia a profitujú na úkor rastu spoločnosti ako celku. „Neveríš vede, nedáš sa zaočkovať. Neveríš financiám, diverzifikuješ do kryptomien. Neveríš v média, utiekaš ku konšpiračným médiám. Neveríš v demokraciu, obdivuješ autoritárske režimy a populistov.“ Kríza dôvery je hlavným ideovým východiskom.
 
Hlavné aktivity projektu sú výskum a rozklad fenoménov a tém, ktoré nahlodávajú dôveru. Vznikne kolekcia 5 veľkoformátových autorských malieb výtvarníka Lukáša Matejku – portrétov (160 x 100 cm). Portréty vychádzajú z reálnych osôb – predstaviteľov cirkvi, financií, súdnictva, polície a medicíny. Dôležitú kostru vznikajúcich diel tvorí tiež práca s audiom – rozhovory – monológy – deštrukcia hlasov dôvery/nedôvery. Autor vytvorí akustickú koláž s ľuďmi kt. stratili alebo strácajú dôveru. Rovnocennou súčasťou vystavených maliarskych diel bude toto vzniknuté zvukové prostredie (nahrávky, editácia, postproces). Divák – návštevník novovznikajúcej Galérie FORMAAT v Trenčíne sa tak ocite v galérii s komplexnou autorskou maliarsko-akustickou kolekciou Kríza dôvery, ktorá bude pôsobiť na neho vizuálne i akusticky.
 
Cieľom a prínosom projektu je realizovať vizuálnu reflexiu / autorskú výstavu odkazujúcu na rastúcu tendenciu nedôvery v spoločnosti, ktorá má dosahy priamo alebo nepriamo na každého z nás. Cieľovou skupinou výstavy je najmä široká verejnosť, študenti a odborná – umelecká komunita.

Názov výstavy: Lukáš Matejka – KRÍZA DÔVERY

Termín vernisáže: 1. december 2022 o 19:00, štvrtok

Dĺžka trvania výstavy: 1. 12. 2022 – 30. 12. 2022

Kurátor: Anton Šulík

Miesto: FOR MAAT GALLERY, Železničná 3, Trenčín

Z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.