hoax

Úmyselne nepravdivá správa, ktorej autor sa snaží, aby na čitateľov, divákov či poslucháčov pôsobila pravdivým dojmom. Hoax je niekedy stvorený zo žartu, ale často je súčasťou dezinformačnej kampane.

15. júna 2020

Re:index

Re:index reflektuje vnímanie sveta, v ktorom sa virtuálne prelína s reálnym. Skrz jazyk súčasného umenia re/konštruuje vnímanie známej inštitúcie. Naznačuje, rôzne ideové, spoločenské, historické vzťahy, v […]
4. septembra 2019

Imaginárium / Hoaxáci

Zámerom projektu s názvom „IMAGINÁRIUM/HOAXÁCI“ je vytvoriť presah súčasných umeleckých odborov a ich vzájomnú interakciu. Ide o zhmotnenie diela do mestskej interaktívnej platformy. Pomocou vizuálnych impulzov v […]