Imaginárium / Hoaxáci

Svetlo Valmez 2019
Muzikanti a hostia

Zámerom projektu s názvom „IMAGINÁRIUM/HOAXÁCI“ je vytvoriť presah súčasných umeleckých odborov a ich vzájomnú interakciu. Ide o zhmotnenie diela do mestskej interaktívnej platformy. Pomocou vizuálnych impulzov v spojení s kultúrno-historickým centrom mesta Trenčín, prinesie náš projekt divákom nový, atraktívny a inovatívny pohľad na samotné mesto. Pomocou umeleckého výskumu chceme tému HOAX (nepravdivá správa, ktorej cieľom je zvýhodniť nejakú stranu), odhaliť a dešifrovať. Projekt je zložený z presahov vo formách: 3D, ANIMÁCIA, DIGITÁLNE UMENIE, UMENIE INTERAKCIE a ROZŠÍRENÁ REALITA.

Celú aplikáciu si môžeš stiahnuť cez GOOGLE PLAY alebo na http://hoax.trakt.sk/. Následne vstúpiš so svojim smartfónom alebo tabletom do verejného priestoru centra mesta Trenčín a začneš objavovať lokality. Ak lokalitu nepoznáš, neboj sa interakcie a neváhaj sa opýtať okoloidúcich, aby ťa k nej nasmerovali. Svoje zariadenie zamier na lokalitu a spustí sa animácia s hoaxom. Cez tlačítko INFO sa dozvieš viac informácii o danom hoaxe. Aplikácia funguje iba za denného svetla. Poď do mesta a objavuj.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z dotácie mesta Trenčín.