O krasojazdkyni Kláre: Príbehy z Trenčína 9

Medzinárodný deň Rómov 2024
Park camp 10
Dátum: 28/06/2024 - 29/06/2024
Rok: 2024
Mesto: Trenčín
Tagy: 3D , animácia , architektúra , deti , divadlo , pod holým nebom , projekcia
Spolupráca:
Mesto Trenčín
Lukáš Matejka
Štefan Oliš
Vlado Kulíšek
Andrej Gavenda
Ema Balážová

Pokračovanie Príbehov z Trenčína prinesie návštevníkom príbeh o Krasojazdkyni Kláre. V piatok 28. júna a v sobotu 29. júna 2024 so štartom o 21:15 divákov príbeh zavedie do roku 1813, kedy mesto na brehu Váhu postihli veľké záplavy. Okolo 30 účinkujúcich nám tentoraz rozpovie prostredníctvom akrobatického umenia, hudby, či vizuálnych efektov príbeh O krasojazdkyni Kláre a krajčírovi Michalovi. Predstavenie bude situované popri Váhu (začiatok pri atletickej dráhe). Budeme ho môcť sledovať z hrádze s tým, že sa budeme spolu s dejom presúvať v smere k starému cestnému mostu. Autorom literárnej predlohy a režisérom podujatia je opäť Vlado Kulíšek. Animované projekcie v rámci podujatia vytvoril TRAKT v spolupráci s mladou animátorkou Emou Balážovou.